กระดูกหัก เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้โดยตลอดและมีรุนแรงมากขึ้น โดนเฉพาะปะบหารถชน ตกจากที่สูง กระโดดออกจากมือคุรเจ้าของที่กำลังอุ้มอยู่ รวมไปถึงการวิ่นเล่นกันของสัตว์เลี้ยงเองทำให้เราพบปัญหากระดูกหักในสัตว์เลี้ยงได้มากขึ้นและเรื่อยๆ อย่างไรก็ตามวิทยาการด้านการสัตวแพทย์ที่เจริญมากขึ้นตลอดเวลา ทำให้การดูแลรักษาปัญหากระดูกหักมีความก้าวหน้าและเพิ่มอัตราการประสบความสำเร็จในการรักษาได้มากขึ้น

       นอกจากนั้นความก้าวหน้าของวัสดุและเทคนิควิธีการผ่าตัดเพื่อเพิ่มอัตราการประสบความสำเร็จในการเชื่อมติดของกระดูกให้สูงขึ้นก็มีผลอย่างมากต่อการรักษากระดูกหัก วิธีการผ่าตัดที่มีการช้ำน้อย รบกวนกล้ามเนื้อและกระดูกบริเวณที่หักน้อย ทำให้การไหลเวียนของเลือดไปเลี้ยงบริเวณดังกล่าวดี ส่งผลให้แผลหายเร็ว ประสบความสำเร็จในการเชื่อมติดของกระดูกเพิ่มขึ้น พักรักษาในโรงพยาบาลสั้นลง