สมองประกอบด้วยส่วนที่เรียกว่า Cerebrum Cerebellum, midbrain และ Brain stem โดย Cerebrum เป็นส่วนที่ใหญ่ที่สุดของสมองและเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ ความจำ การรับรู้ทางประสาทสัมผัส พฤติกรรม และการเคลื่อนไหว โรคที่ส่งผลต่อ Cerebrum จะทำให้มีการเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรมรวมไปถึงอาการชัก Cerebellum มีสองซีก หน้าที่หลักคือการทรงตัวและการเคลื่อนไหว โรคของ Cerebellum ทำให้เกิดความผิดปกติในการทรงตัวและการเคลื่อนไหว การเดินที่ไม่มั่นคง และอาการสั่นของกล้ามเนื้อ เป็นต้น
ส่วนของ midbrain เป็นศูนย์กลางที่ควบคุมอัตราการหายใจ การเต้นของหัวใจ ความดันโลหิต และหน้าที่สำคัญอื่นๆ ส่วนล่างของสมองส่วนนี้ที่เชื่องกับ Brain stem จะมีต่อมไฮโปทาลามัสและต่อมใต้สมอง โดยโครงสร้างเหล่านี้มีความสำคัญในการควบคุมอุณหภูมิของร่างกายและระบบฮอร์โมนของสุนัข และยังเป็นศูนย์กลางของการตอบสนองแบบพื้นฐาน เช่น ความหิว ความกระหาย ความโกรธ และความหวาดกลัว
ไขสันหลังผ่านลงมาในแนวกลางของกระดูกสันหลัง ไขสันหลังส่งรากประสาทที่รวมกันเป็นเส้นประสาทส่วนปลาย โรคของไขสันหลังทำให้เกิดอาการอ่อนแอและอัมพาตในระดับที่แตกต่างกัน โรคของ Caudal equina อาจทำให้เกิดอาการอัมพาตของหาง การสูญเสียการควบคุมกระเพาะปัสสาวะและลำไส้ และอัมพาตของกล้ามเนื้อหูรูดทวาร
เส้นประสาทคู่สมอง ทั้งหมด 12 คู่ มีต้นกำเนิดมาจาก midbrain และ Brain stem และผ่านออกไปยังศีรษะและลำคอโดยตรงผ่านช่องที่กระโหลกศีรษะ ประสาทตาไปยังตา ประสาทหูไปยังหู และประสาทกลิ่นไปยังโพรงจมูก เป็นต้น