โรงพยาบาลสัตว์เมตตามีศูนย์ระบบสืบพันธุ์ที่เกี่ยวกับการดูแล ป้องกัน และตรวจวินิจฉัยโรคที่เกี่ยวกับกับระบบสืบพันธุ์ของสัตว์เลี้ยง โดยสัตวแพทย์ที่มีประสบการณ์ทางด้านระบบสืบพันธุ์ เช่น โรคมะเร็งในระบบสืบพันธุ์ที่ติดจากการผสม เนื้องอกหรือมะเร็งเต้านม มดลูกอักเสบเป็นหนอง ภาวะท้องเทียม ภาวะคลอดยาก ภาวะทองแดงหรือภาวะที่ไข่ไม่ลงถุงในสุนัขตัวผู้ ระยะการเป็นสัด การใช้ยาคุมกำเนิด การทำหมัน เป็นต้น นอกจากการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคทางระบบสืบพันธุ์แล้ว ยังช่วยวางแผนจัดการเรื่องการผสมพันธุ์กำหนดวันผสมกำหนดวันคลอด เพื่อให้มั่นใจว่าสัตว์เลี้ยงของคุณเจ้าของจะได้รับการดูแลอย่างดีที่สุด