การทำผ่าตัดผ่านช่องท้องจะเป็นการผ่าตัดขนาดใหญ่ มีรอยแผลที่ที่บริเวณท้อง การวินิจฉัยและผ่าตัดผ่านกล้อง หรือเรียกอีกอย่างว่า ลาพาโรสโคป (Laparoscope) เป็นการผ่าตัดที่ช่องท้องที่สร้างความเสียหายกับเนื้อเยื่อข้างเคียงน้อยกว่าเมื่อเทียวกับการผ่าตัดทั่วไป ทำให้แผลผ่าตัดมีขนาดเล็ก ความเจ็บปวดน้อย ดูแลแผลง่าย และฟื้นตัวเร็ว โดยขั้นตอนการผ่าตัดจะมีการเปิดแผลเล็กใกล้สะดือ ใส่อุปกรณ์ที่เรียกว่าโทรคาร์ (Trocar) เป็นท่อขนาดเล็กที่จะคอยถ่างปากแผลไว้เพื่อใส่กล้องลาพาโรสโคปเข้าไป กรณีที่ต้องการใช้อุปกรณ์อื่นเพิ่มเติม เพื่อเก็บตัวอย่าง ตัด หรือซ่อมแซมเนื้อเยื่อ ก็จำเป็นต้องเปิดแผลอีก 1-2 ตำแหน่งเพื่อให้สัตวแพทย์สามารถใส่อุปกรณ์ และทำงานได้ หลังจากการผ่าตัดเสร็จเรียบร้อยสัตวแพทย์จะนำอุปกรณ์ทั้งหมดออกแล้วเย็บปิดแผลทั้งหมด

ตัวอย่างการวินิจฉัยโรคผ่านการผ่าตัดผ่านกล้อง

  • ตรวจหาเนื้องอก หรือความผิดปกติของเนื้อเยื่อในช่องท้อง เช่น พังผืด ฝี ถุงน้า
  • สุ่มตัดเก็บตรวจอย่างชิ้นเนื้อจากอวัยวะเพื่อส่งตรวจวินิจฉัยทางจุลพยาธิวิทยา

ตัวอย่างการผ่าตัดส่องกล้องเป็นการรักษาแบบทางเลือก

  • สามารถทาหมันสัตว์เพศเมียได้ เช่น สุนัข แมว ลิง เป็นต้น
  • สามารถผ่าตัดนาบางส่วน หรือทั้งอวัยวะออก เช่น ถุงน้าดี รังไข่ มดลูก ตับ ม้าม ต่อมน้าเหลือง