ภาวะพร่องฮอร์โมนไทรอยด์ (Hypothyroidism) คือ ภาวะที่ต่อมไทรอยด์ผลิตฮอร์โมนไทรอยด์ได้ไม่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย ในระยะแรกอาจไม่มีอาการแสดงใดๆ แต่ต่อมาอาจแสดงอาการต่างๆ เช่น มีภาวะอ้วน การทำงานของหัวใจผิดปกติ ปวดตามข้อต่างๆเป็นโรคต่อมไร้ท่อที่พบบ่อยที่สุดในสุนัข สาเหตุที่พบบ่อยที่สุดคือการทำลายต่อมไทรอยด์จากระบบภูมิคุ้มกัน หรือเกิดจากการฝ่อของต่อมแบบไม่ทราบสาเหตุ การทำลายโดยเนื้องอก ยาต้านไทรอยด์ เป็นต้น

ภาวะต่อมหมวกไตชั้นนอกทำงานมากกว่าปกติ (Hyperadrenocorticism; HAC หรือ Cushing’s syndrome) คือภาวะที่มีการทำงานของฮอร์โมนจากต่อมหมวกไตที่มากกว่าปกติ ที่ทำให้มีระดับกลูโคคอร์ติคอยด์ (glucocorticoid) ในกระแสเลือดสูงกว่าปกติ มี 2 รูปแบบคือ
• โรคไฮเปอร์อะดรีโนคอร์ติซิสซึมที่ขึ้นกับต่อมใต้สมอง (PDH) – คิดเป็น 85% เกิดจากการผลิต ACTH มากเกินไปจากต่อมใต้สมองทำให้มีการผลิตคอร์ติโคสเตียรอยด์จากต่อมหมวกไตมากเกินไป
• โรคไฮเปอร์อะดรีโนคอร์ติซิสซึมที่ขึ้นกับต่อมหมวกไต (ADH) – คิดเป็น 15%เกิดจากเนื้องอกหรือมะเร็งของต่อมหมวกไต

ไทรอยด์เป็นพิษ (Hyperthyroidism, Overactive Thyroid) คือภาวะที่ต่อมไทรอยด์สร้างฮอร์โมนออกมามากเกินไป ทำให้ระบบเผาผลาญทำงานมากขึ้น ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้น้ำหนักลดลงอย่างรวดเร็วแบบผิดปกติ หัวใจเต้นเร็วหรือเต้นผิดปกติ เหงื่อออกง่าย และหงุดหงิด ฉุนเฉียว เป็นต้น เป็นโรคต่อมไร้ท่อที่พบบ่อยในแมวที่มีอายุมาก สาเหตุส่วนใหญ่มาจากการเจริญเติบโตของเนื้องอกของต่อมไทรอยด์ สาเหตุที่เหลือมาจากมะเร็งของต่อมไทรอยด์

เบาหวาน (DM) เกิดขึ้นเนื่องจากการขาดแคลนอินซูลินที่ผลิตโดยเซลล์เบต้าของตับอ่อนอย่างสมบูรณ์หรือเป็นบางส่วน ในสุนัขโรคนี้มักเกิดจากการทำลายเซลล์เบต้าเนื่องจากความเสียหายที่เกิดจากภูมิคุ้มกันหรือตับอ่อนอักเสบเรื้อรัง โดยมีบางพันธุ์ที่มีความเสี่ยงทางพันธุกรรม (เช่น สายพันธุ์ซามอยด์, ทิเบตัน เทอร์เรีย และแคร์น เทอร์เรีย ในสหราชอาณาจักร) ในแมวโรคนี้เกี่ยวข้องกับการสะสมของอะไมลินในตับอ่อน ปัจจัยเสริมที่สามารถทำให้เกิดการต้านทานอินซูลินและการเริ่มต้นของ DM ในสุนัขและแมว ได้แก่ โรคอ้วน, ตับอ่อนอักเสบ และยา การขาดแคลนอินซูลินทำให้เกิดภาวะน้ำตาลในเลือดสูงซึ่งเกินกว่าขีดจำกัดในการดูดซึมกลูโคสของไตทำให้เกิดการขับน้ำตาลออกทางปัสสาวะ นำไปสู่การขับปัสสาวะมากเกินปกติ ปัสสาวะมากและกระหายน้ำมาก การดูดซึมกลูโคสในเซลล์ส่วนปลายที่ลดลงทำให้เกิดการสูญเสียน้ำหนักแม้จะมีการกินที่มาก ซึ่งเกิดจากการที่กลูโคสไม่สามารถเข้าสู่เซลล์ของศูนย์ความอิ่มได้