สัตว์เลี้ยงก็สามารถป่วยเป็นโรคหัวใจได้ โรงพยาบาลสัตว์เมตตาต้องการที่จะดูแลรักษาสุขภาพของหัวใจให้ของสัตว์เลี้ยงให้แข็งแรง ด้วยสัตวแพทย์ผู้มีประสบการณ์ในการตรวจวินิจฉัย รักษา

การตรวจวินิจฉัยโรคหัวใจ

    • การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ คือ การตรวจคลื่นไฟฟ้าที่เกิดขึ้นภายในหัวใจตามความต่างของไฟฟ้าที่มีการเดินทางภายในหัวใจทุกครั้งที่มีการบีบตัว ดังนั้นคลื่นไฟฟ้าหัวใจจะเปลี่ยนแปลงไปตามความผิดปกติของหัวใจ การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจจึงช่วยประเมินจังหวะการเต้นของหัวใจ รวมถึงบอกได้ว่าหัวใจส่วนไหนที่อาจมีความผิดปกติได้ โดยวิธีการตรวจจะมีการติดสื่อนำคลื่นไฟฟ้าไว้ที่ตำแหน่งต่างๆของสัตว์เลี้ยงแล้วอ่านออกมาเป็นกราฟ
    • การตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง คือการตรวจที่ช่วยประเมินการทำงานของหัวใจที่ดีและปลอดภัย โดยสัตวแพทย์จะใช้หัวตรวจอัลตราซาวน์ขนาดเล็กแนบไปกับผนังช่องอกตรงตำแหน่งช่องว่างของกระดูกซี่โครงตำแหน่งต่างๆของสัตว์เลี้ยง โดยเครื่องจะทำงานโดยส่งคลื่นเสียงออกไปและสะท้อนกลับมาที่หัวโพรบอัลตราซาวด์แล้วแปลงกลับเป็นภาพเห็นภาพโครงสร้างภายในหัวใจ เช่น ขนาดของหัวใจ ผนังกั้นห้องหัวใจ ลิ้นหัวใจ เส้นเลือดดำและเส้นเลือดแดง ทิศทางการไหลของเลือด ความเร็วและความดันเลือดในหัวใจ เพื่อช่วยในการวินิจฉัยว่าโครงสร้างของหัวใจมีความผิดปกติที่ตำแหน่งใด
    • การเอ็กเรย์ช่องอก ภาพถ่ายเอกซเรย์ช่องอก ช่วยประเมินโรคภายในช่องอก รวมลักษณะของปอด สามารถบอกขนาด และรูปร่างของหัวใจ ลักษณะหลอดเลือดขนาดใหญ่ในช่องอกที่สามารถบอกได้ด้วยฟิลม์เอ็กเรย์ และภาวะน้ำท่วมปอดจากภาวะหัวใจล้มเหลว รวมไปถึงบอกลักษณะของหลอดลม และช่องว่างในช่องอกได้อีกด้วย
    • การตรวจเลือดเพื่อดูการทำงานของกล้ามเนื้อหัวใจ เมื่อกล้ามเนื้อหัวใจทำงานผิดปกติจะสามารถตรวจได้จากเลือด แต่ก็ยังต้องใช้การตรวจอื่นๆร่วมกับการวินิจฉัยเรื่องโรคหัวใจด้วย

เพราะสัตว์เลี้ยงที่เป็นโรคหัวใจ หากได้รับการรักษาหรือการวินิจฉัยที่ดีร่วมกับการรักษา ตามคำแนะนำของสัตวแพทย์จะทำให้สัตว์เลี้ยงมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น