หน้าที่ของไต คือ กำจัดของเสียในเลือดที่เกิดจากการย่อยอาหารออกไป และปรับความสมดุลให้กับของเหลวและแร่ธาตุภายในร่างกาย ความผิดปกติที่ทำให้เกิดความเสียหายกับไตจะเรียกง่ายๆว่าโรคไต ซึ่งจะแบ่งออกเป็นไตวายเรื้อรังและไตวายเฉียบพลันซึ้งแบ่งตามสาเหตุที่ทำให้เกิดโรค ระยะเวลา และการฟื้นตัวของไต ปัจจุบันนอกจากการสังเกตุอาการน้องๆสัตว์เลี้ยงที่อาจจะบอกได้ช้า คือไตวายรุนแรงจนน้องแสดงอาการที่ไม่ดีแล้ว ยังมีการตรวจเลือดเพื่อวัดการทำงานของไตได้อีกหลายแบบด้วย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลรักษาสัตว์ป่วยโรคไตให้ดีมากขึ้น

โรคไตเกิดได้จากอะไรบ้าง

สาเหตุที่ทำให้ไตเสียหายเกิดได้หลายสาเหตุ อาทิเช่น ไตวายจากความเสื่อมในสัตว์เลี้ยงที่มีอายุเยอะ การติดเชื้อ มการได้รับสารพิษที่มีผลต่อไตโดยตรงเช่น องุ่นหรือผลิตภัรฑ์จากองุ่น ช็อคโกแลต เป็นต้น รวมไปถึงโรคติดเชื้อต่างๆเช่น โรคพยาธอเม็ดเลือดอ หากสัตว์เลี้ยงไม่ได้รับการวินิจฉัยที่ารวมเร็วร่วมกับการรักษาที่ทันท่วงทีก็อาจจะทำให้สัตว์เลี้ยงมีอาการรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้

แล้วอาการอะไรบ้างที่คุณเจ้าของควรรีบพาสัตว์เลี้ยงมาพบัตวแพทย์หากพบว่าเขามีอาการเหล่านี้

  • กินน้ำเยอะกว่าปกติ
  • ปัสสาวะเยอะกว่าปกติ
  • เบื่ออาหาร
  • น้ำหนักตัวลดลง
  • ลมหายใจเหม็น
  • อาเจียนและท้องเสีย
  • เจ็บปาก
  • อ่อนเพลีย
  • ขนไม่เงางาม