สำนักงานใหญ่ โรงพยาบาลสัตว์เมตตา

นายสัตวแพทย์ธนิต กฤษตยภูษิตพจน์

กรรมการผู้จัดการ

ฝ่ายบริหาร

น้องดะห์

น.ส.มายีดะห์ แวนะลัย

เจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจสอบ

น้องนา

น.ส.มาสนา สะอิ

เจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจสอบ

น้องฟัต

น.ส.ฟาตีเม๊าะ เปะอะรอมิง

เจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจสอบ

น้องณี

น.ส.อรุณี ยะมิง

เจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจสอบ

น้องยา

น.ส.สูรียานี สะมะลี

เจ้าหน้าที่แผนกบุคคล

น้องนัน

น.ส.อัฟนาน สะมาลอ

เจ้าหน้าที่แผนกบุคคล

น้องอัง

น.ส.นูรีฮัน เปาะอีแต

เจ้าหน้าที่แผนกบัญชี

น้องจีน่า

น.ส.อรีนา อับดุลเลาะ

เจ้าหน้าที่แผนกบัญชี

น้องนะห์

น.ส.รอยฮานะห์ เละนุ๊

เจ้าหน้าที่แผนกการเงิน

น้องนิด

น.ส.สุธาศิณี สุวรรณศรี

เจ้าหน้าที่แผนกการเงิน

น้องนิง

นายมะรอซือนิง สะการี

พนักงานทั่วไป

น้องมัง

นายสุไลมาน เปาะอีแตเยะ

พนักงานทั่วไป

ฝ่ายสุขภาพสัตว์

น้องจ๊ะจ๋า

นน.ส.ต้องตา บูรณธรรม

ที่ปรึกษาฝ่ายสุขภาพสัตว์

น้องดา

น.ส.ซาแลฮะห์ หะยีสาและ

ผู้อำนวยการฝ่ายสุขภาพสัตว์

น้องแฮร์รี่

น.ส.ฮารีซัฮ แหละ

เจ้าหน้าที่ฝ่ายสุขภาพสัตว์

น้องลา

น.ส.ซูฮายลา หะยีสาแม

เจ้าหน้าที่ฝ่ายสุขภาพสัตว์

น้องมีนา

น.ส.อมีนา บือราเฮง

เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต

น้องวาตี

น.ส.ยาวาตี ลือแมซา

เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต

น้องปูเปรี้ยว

น.ส.สุทธิลักษณ์ สรรเพ็ชร

เจ้าหน้าที่จัดซื้อ(ฝ่ายสุขภาพสัตว์)

ฝ่ายผลิตภัณฑ์

น้องมิ้ว

น.ส.วัชราวลี สุขเจริญเมือง

หัวหน้าเจ้าหน้าที่จัดซื้อ (ผลิตภัณฑ์)

น้องพิมพ์

น.ส.ศิริลักษณ์ ภักดี

เจ้าหน้าที่จัดซื้อ (ผลิตภัณฑ์)

น้องนะห์

ว่าที่ร.ต.หญิง นูรีฮะห์ สาและ

เจ้าหน้าที่จัดซื้อ (ผลิตภัณฑ์)

น้องแตงโม

น.ส.จริญญา จันทรกุล

เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิตภัณฑ์

น้องนิซ๊ะห์

น.ส.นิซ๊ะ อับดุล

หัวหน้าแผนกคลังสินค้า

น้องแอน

น.ส.กชพร อิ่มโอษฐ์

เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิตภัณฑ์(จัดส่ง)

น้องเดียร์

น.ส.ชลดา แก้วนุ้ย

เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิตภัณฑ์

น้องนูรี

น.ส.นูรีมัน มะดีซู

ผู้ช่วยผู้จัดการขาย

น้องดี

นายมะห์ดี มะแซ

เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิตภัณฑ์(จัดส่ง)

<h4>น้องทัย</h4>
<p>น.ส.บังอร บอนแดง</p>
<p>แม่บ้าน</p>

ฝ่ายการตลาด

น้องโปรยปราย

น.ส.ศุภมาศ ยอดรักษ์

ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด

น้องเรียว

นาย ทศพร กฤตยภูษิตพจน์

เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด

น้องบี

น.ส.ฟาดีลา ยูโซะ

เจ้าหน้าที่กราฟิก

น้องตี

น.ส.นอยาตี บากา

เจ้าหน้าที่กราฟิก

น้องสิโย

น.ส.ศิริยา ศรีสุวรรณ

เจ้าหน้าที่แอดมิน

น้องแชมป์เป้

นาย อนุชิต ธรรมโสภณ

เจ้าหน้าที่ขายออนไลน์