โปรแกรมตรวจสุขภาพสัตว์เลี้ยง

โปรแกรมที่ 1 “Healthy Silver Program” 

ราคา 1600 บาท (จากปกติ 1830 บาท)

 • ตรวจร่างกายโดยสัตวแพทย์ (ตรวจร่างกาย 12 ระบบ เช่น สุขภาพโดยรวม การเต้นของหัวใจ เสียงปอด สีเยื่อเมือก ตา ช่องปาก ผิวหนัง)
 • อุณหภูมิร่างกาย
 • ล้างหู
 • ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดแดง เม็ดเลือดขาว และเกล็ดเลือด
 • ตรวจหาพยาธิเม็ดเลือด(สุนัข)
 • ตรวจหาไวรัสเอดส์แมวและมะเร็งเม็ดเลือดขาว(แมว)
 • ตรวจการทำงานของตับ
 • ตรวจการทำงานของไต
 • ตรวจค่าโปรตีนรวมในเลือด

 

โปรแกรมที่ 2 “Healthy Gold Program”

ราคา 2800 บาท (จากปกติ 3130 บาท)

 • ตรวจร่างกายโดยสัตวแพทย์ (ตรวจร่างกาย 12 ระบบ เช่น สุขภาพโดยรวม การเต้นของหัวใจ เสียงปอด สีเยื่อเมือก ตา ช่องปาก ผิวหนัง)
 • อุณหภูมิร่างกาย
 • ล้างหู
 • ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดแดง เม็ดเลือดขาว และเกล็ดเลือด
 • ตรวจหาพยาธิเม็ดเลือด(สุนัข)
 • ตรวจหาไวรัสเอดส์แมวและมะเร็งเม็ดเลือดขาว(แมว)
 • ตรวจการทำงานของตับ
 • ตรวจการทำงานของตับอ่อน
 • ตรวจการทำงานของถุงน้ำดี
 • ค่าบิลลิรูบินในเลือด
 • ตรวจเอนไซม์ตับอ่อน
 • ตรวจการทำงานของไต
 • ค่าแคลเซียมในเลือด
 • ค่าฟอสฟอรัสในเลือด
 • ค่าเอนไซม์กล้ามเนื้อ 
 • ค่าไขมันในเลือด
 • ค่าน้ำตาลในเลือด
 • ตรวจค่าโปรตีนอัลบูมินในเลือด
 • ตรวจค่าโปรตีนโกลบูลินในเลือด
 • ตรวจค่าโปรตีนทั้งหมดในเลือด
 • เอ็กซเรย์ช่องอก
 • เอ็กเรย์ช่องท้อง

 

โปรแกรมที่ 3 “Healthy Platinum Program”

ราคา 3600 บาท (จากปกติ 4280 บาท)

 • ตรวจร่างกายโดยสัตวแพทย์ (ตรวจร่างกาย 12 ระบบ เช่น สุขภาพโดยรวม การเต้นของหัวใจ เสียงปอด สีเยื่อเมือก ตา ช่องปาก ผิวหนัง)
 • อุณหภูมิร่างกาย
 • ล้างหู
 • ตรวจผิวหนังด้วยกล้องจุลทรรศน์
 • ตรวจปัสสาวะ (Urine strip,Urine sedimentation)
 • ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดแดง เม็ดเลือดขาว และเกล็ดเลือด
 • ตรวจหาพยาธิเม็ดเลือด(สุนัข)
 • ตรวจหาไวรัสเอดส์แมวและมะเร็งเม็ดเลือดขาว(แมว)
 • ตรวจการทำงานของตับ
 • ตรวจการทำงานของตับอ่อน
 • ตรวจการทำงานของถุงน้ำดี
 • ค่าบิลลิรูบินในเลือด
 • ตรวจเอนไซม์ตับอ่อน
 • ตรวจการทำงานของไต
 • ค่าแคลเซียมในเลือด
 • ค่าฟอสฟอรัสในเลือด
 • ค่าเอนไซม์กล้ามเนื้อ 
 • ค่าไขมันในเลือด
 • ค่าน้ำตาลในเลือด
 • ค่าน้ำยูริค เอซิด
 • ตรวจค่าโปรตีนอัลบูมินในเลือด
 • ตรวจค่าโปรตีนโกลบูลินในเลือด
 • ตรวจค่าโปรตีนทั้งหมดในเลือด
 • เอ็กซเรย์ช่องอก
 • เอ็กเรย์ช่องท้อง