คำถามที่พบบ่อย

เกี่ยวกับโรงพยาบาลสัตว์เมตตา

มีคือ โรงพยาบาลแมวดมตตา

ทำไมต้องโรงพยาบาลแมวเมตตา

1. หมอแมวที่มากประสบการณ์: สัตวแพทย์และเจ้าหน้าที่มีความรู้และประสบการณ์เฉพาะทางในการดูแลแมว, ทำให้การวินิจฉัยและการรักษามีประสิทธิภาพมากขึ้น.

2. สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม: โรงพยาบาลแมวจัดเตรียมสภาพแวดล้อมที่เงียบสงบและเหมาะสมกับลักษณะพฤติกรรมและความต้องการของแมว.

3. เครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัย: มักมีอุปกรณ์และเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการดูแลและรักษาแมวโดยเฉพาะ.

4. การลดความเครียดให้กับแมว: เนื่องจากไม่มีสัตว์อื่นๆ ทำให้แมวรู้สึกเครียดน้อยลงในระหว่างการเข้ารับการรักษา.

5. การให้คำปรึกษาที่เฉพาะเจาะจง: คำปรึกษาเกี่ยวกับการดูแลแมว, การเลี้ยงดู, การอาหาร, และการป้องกันโรคที่เหมาะสมกับแมว.

6. ความสามารถในการจัดการกับโรคเฉพาะของแมว: มีความเข้าใจและสามารถจัดการกับโรคที่พบบ่อยในแมวได้ดีขึ้น.

7. ความสะดวกสบายและความไว้วางใจของเจ้าของแมว: เจ้าของแมวมักจะรู้สึกสบายใจมากขึ้นเมื่อพาแมวไปยังสถานที่ที่เชี่ยวชาญและเข้าใจในความต้องการของแมว.

โรงพยาบาลแมวจึงเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับเจ้าของแมวที่ต้องการให้แมวได้รับการดูแลที่เฉพาะเจาะจงและมีคุณภาพ.

ติดต่อ โรงพยาบาลแมวเมตตา

มี คือ โรงพยาบาลสัตว์แปลก

ทำไมต้องโรงพยาบาลสัตว์แปลก

เพราะโรงพยาบาลสัตว์แปลกมีข้อดีหลายประการที่สำคัญสำหรับการดูแลสัตว์เลี้ยงที่ไม่ใช่สัตว์ประเภทสุนัขหรือแมว:

1. หมอมากประสบการณ์: มีสัตวแพทย์ที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญเฉพาะเจาะจงในการดูแลสัตว์เอ็กโซติก อาทิเช่น งู, นก, กระต่าย, สัตว์ป่า, และอื่นๆ.

2. เครื่องมือและเทคโนโลยีที่เหมาะสม: มีอุปกรณ์การแพทย์และเทคโนโลยีที่ออกแบบมาเพื่อรักษาสัตว์เอ็กโซติกโดยเฉพาะ, เช่น อุปกรณ์การผ่าตัดขนาดเล็กหรืออุปกรณ์ทางรังสีวิทยาที่เหมาะสมกับสัตว์ขนาดเล็ก.

3. ความเข้าใจพฤติกรรมและความต้องการ: การรู้จักพฤติกรรมและความต้องการทางชีวภาพของสัตว์เอ็กโซติกช่วยในการวินิจฉัยและการรักษาที่มีประสิทธิภาพ.

4. การจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม: การจัดสภาพแวดล้อมภายในโรงพยาบาลที่เหมาะสมกับสัตว์เอ็กโซติก เช่น อุณหภูมิที่เหมาะสม, การจำลองสภาพแวดล้อมธรรมชาติ.

5. การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการดูแล: การให้คำแนะนำและข้อมูลเกี่ยวกับการดูแลสัตว์เอ็กโซติกที่ถูกต้องและเหมาะสม, รวมถึงการให้อาหาร, การจัดการสิ่งแวดล้อม, และการป้องกันโรค.

6. การรักษาโรคที่เฉพาะเจาะจง: มีความสามารถในการรักษาโรคและภาวะที่พบเฉพาะในสัตว์เอ็กโซติกซึ่งอาจไม่ได้พบในสัตว์ประเภทอื่น.

7. ความสบายใจให้คุณเจ้าของสัตว์: เจ้าของสัตว์เอ็กโซติกสามารถมั่นใจได้ว่าสัตว์เลี้ยงของพวกเขาได้รับการดูแลจากผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้และความเข้าใจในสัตว์เอ็กโซติกอย่างลึกซึ้ง.

โรงพยาบาลสัตว์แปลกจึงเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับเจ้าของที่มีสัตว์เอ็กโซติกและคุณเจ้าของที่ต้องการการดูแลที่มีคุณภาพและเฉพาะเจาะจง.

ติดต่อ โรงพยาบาลสัตว์แปลก

โรงพยาบาลสัตว์เมตตา มีเพ็ทชอปภายใต้แบรนด์ Mzoo Petmall ศูนย์รวมอาหารและอุปกรณ์สัตว์เลี้ยงที่ครบครัน พร้อม 13 สาขาที่คุณสามารถเลี้ยงซื้อ นอกจากนั้นเรายังมีบริการรับส่งสัตว์เลี้ยง ส่งสินค้าถึงบ้านในเขตพื้นที่สาขา พร้อมบริการทุกท่าน ภายใต้สโลแกหนที่ว่า “Healthy pet Happy you”

ติดต่อ Mzoo Petmall

โรงพยาบาลสัตว์เมตตา มีบริการอาบน้ำตัดขน ภายใต้แบรนด์ Mzoo Groom 13 สาขาทั่วประเทศ

ติดต่อ Mzoo Groom

โรงพยาบาลสัตว์เมตตา มีบริการรับส่ง สัตว์เลี้ยง อาหารและอุปกรณ์สัตว์เลี้ยง ภายใต้แบรนด์ Mzoo ด่วน

ติดต่อ Mzoo ด่วน

เกี่ยวกับโรงพยาบาลสัตว์แปลก

โรงพยาบาลสัตว์แปลก ตั้งอยู่ที่ 446 ถนน ศภุ สารรงัสรรค์ต าบล หาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลา (ตรงข้ามช่องเขาซีฟู๊ด)

เบอร์โทรติดต่อ : 094-4323137
เปิดทำการ : 08.00 – 20.00 น.

ติดต่อ โรงพยาบาลสัตว์แปลก

โรงพยาบาลสัตว์แปลกเปิดบริการทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ

เวลลาทำการ 8.00-20.00 น.

1. นก เช่น นกแก้วมาคอว์, นกค็อกคาเทล, นกคานารี่ เป็นต้น

2. งู เช่น งูบอลพิธอน, งูคอร์นสเนค เป็นต้น

3. สัตว์เลื้อยคลาน เช่น กิ้งก่าเล็มอน, อีกวาน่า เป็นต้น

4. ปลาและสัตว์น้ำ เช่น ปลากัด ปลาทอง

5. สัตว์เลี้ยงด้วยน้ำนม เช่น กระต่าย, หนูแฮมสเตอร์

6. สัตว์ประเภทอื่นๆ เช่น ชูการ์ไกร์เดอร์, เม่นแคระ, เต่า เป็นต้น

สัตว์เอ็กโซติกเหล่านี้ต้องการการดูแลพิเศษในเรื่องอาหาร, สภาพแวดล้อม, และการดูแลสุขภาพ. การเลี้ยงสัตว์เอ็กโซติกจึงต้องศึกษาข้อมูลและเตรียมตัวให้พร้อมก่อนการเลี้ยงดู

ติดต่อ โรงพยาบาลสัตว์แปลก

เพราะ โรงพยาบาลแปลกมีข้อดีหลายประการที่สำคัญสำหรับการดูแลสัตว์เลี้ยงที่ไม่ใช่สัตว์ประเภทสุนัขหรือแมว:

1. หมอมากประสบการณ์: มีสัตวแพทย์ที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญเฉพาะเจาะจงในการดูแลสัตว์เอ็กโซติก อาทิเช่น งู, นก, กระต่าย, สัตว์ป่า, และอื่นๆ.

2. เครื่องมือและเทคโนโลยีที่เหมาะสม: มีอุปกรณ์การแพทย์และเทคโนโลยีที่ออกแบบมาเพื่อรักษาสัตว์เอ็กโซติกโดยเฉพาะ, เช่น อุปกรณ์การผ่าตัดขนาดเล็กหรืออุปกรณ์ทางรังสีวิทยาที่เหมาะสมกับสัตว์ขนาดเล็ก.

3. ความเข้าใจพฤติกรรมและความต้องการ: การรู้จักพฤติกรรมและความต้องการทางชีวภาพของสัตว์เอ็กโซติกช่วยในการวินิจฉัยและการรักษาที่มีประสิทธิภาพ.

4. การจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม: การจัดสภาพแวดล้อมภายในโรงพยาบาลที่เหมาะสมกับสัตว์เอ็กโซติก เช่น อุณหภูมิที่เหมาะสม, การจำลองสภาพแวดล้อมธรรมชาติ.

5. การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการดูแล: การให้คำแนะนำและข้อมูลเกี่ยวกับการดูแลสัตว์เอ็กโซติกที่ถูกต้องและเหมาะสม, รวมถึงการให้อาหาร, การจัดการสิ่งแวดล้อม, และการป้องกันโรค.

6. การรักษาโรคที่เฉพาะเจาะจง: มีความสามารถในการรักษาโรคและภาวะที่พบเฉพาะในสัตว์เอ็กโซติกซึ่งอาจไม่ได้พบในสัตว์ประเภทอื่น.

7. ความสบายใจให้คุณเจ้าของสัตว์: เจ้าของสัตว์เอ็กโซติกสามารถมั่นใจได้ว่าสัตว์เลี้ยงของพวกเขาได้รับการดูแลจากผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้และความเข้าใจในสัตว์เอ็กโซติกอย่างลึกซึ้ง.

โรงพยาบาลสัตว์แปลกจึงเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับเจ้าของที่มีสัตว์เอ็กโซติกและคุณเจ้าของที่ต้องการการดูแลที่มีคุณภาพและเฉพาะเจาะจง.

ติดต่อ โรงพยาบาลสัตว์แปลก

เกี่ยวกับโรงพยาบาลแมว

โรงพยาบาลแมวเมตตา ตั้งอยู่ที่ 564/4 ถ.กาญจนวนิช อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ตรงข้ามค่ายเสนานรงค์ฝั่งสนามกอล์ฟ

เบอร์โทรติดต่อ : 086-4060296
เปิดทำการ : 08.00 – 20.00 น. ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ

โรงพยาบาลแมวมีบริการรับฝากเลี้ยงสุดพรีเมี่ยมสำหรับน้องแมว มีทั้งแบบห้องแอร์และพัดลม บรรยากาศเย็นสบาย พื้นที่กว้างขวาง มีสัตวแพทย์และพี่เลี้ยงคอยดูตลอดเวลาฝากเลี้ยง มั่นใจเรื่องความสะอาด ปลอดภัย ปลอดโรค ที่ M Cat Hotel

ติดต่อ โรงพยาบาลแมว

 

ทำไมต้องโรงพยาบาลแมวเมตตา

1. หมอแมวที่มากประสบการณ์: สัตวแพทย์และเจ้าหน้าที่มีความรู้และประสบการณ์เฉพาะทางในการดูแลแมว, ทำให้การวินิจฉัยและการรักษามีประสิทธิภาพมากขึ้น.

2. สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม: โรงพยาบาลแมวจัดเตรียมสภาพแวดล้อมที่เงียบสงบและเหมาะสมกับลักษณะพฤติกรรมและความต้องการของแมว.

3. เครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัย: มักมีอุปกรณ์และเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการดูแลและรักษาแมวโดยเฉพาะ.

4. การลดความเครียดให้กับแมว: เนื่องจากไม่มีสัตว์อื่นๆ ทำให้แมวรู้สึกเครียดน้อยลงในระหว่างการเข้ารับการรักษา.

5. การให้คำปรึกษาที่เฉพาะเจาะจง: คำปรึกษาเกี่ยวกับการดูแลแมว, การเลี้ยงดู, การอาหาร, และการป้องกันโรคที่เหมาะสมกับแมว.

6. ความสามารถในการจัดการกับโรคเฉพาะของแมว: มีความเข้าใจและสามารถจัดการกับโรคที่พบบ่อยในแมวได้ดีขึ้น.

7. ความสะดวกสบายและความไว้วางใจของเจ้าของแมว: เจ้าของแมวมักจะรู้สึกสบายใจมากขึ้นเมื่อพาแมวไปยังสถานที่ที่เชี่ยวชาญและเข้าใจในความต้องการของแมว.

โรงพยาบาลแมวจึงเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับเจ้าของแมวที่ต้องการให้แมวได้รับการดูแลที่เฉพาะเจาะจงและมีคุณภาพ.

ติดต่อ โรงพยาบาลแมวเมตตา

เกี่ยวกับ Mzoo Petmall

MZOO PETMALL ศูนย์รวมอาหารและอุปกรณ์สัตว์เลี้ยงที่ครบครัน พร้อม 13 สาขาที่คุณสามารถเลี้ยงซื้อ นอกจากนั้นเรายังมีบริการรับส่งสัตว์เลี้ยง ส่งสินค้าถึงบ้านในเขตพื้นที่สาขา พร้อมบริการทุกท่าน ตามสโลแกนที่ว่า “Healthy pet Happy you”

MZOO PETMALL ใกล้บ้าน

Mzoo Petmall มีทั้งหมด 13 สาขา ใน 6 จังหวัด คือ

Mzoo Petmall มีระบบสมาชิก เพื่อสิทธิประโยชน์ให้กับคุณเจ้าของสัตว์เลี้ยง โดยทุกการซื้อคุณเจ้าของจะได้คะแนนเพื่อแลกส่วนลดและสิทธิพิเศษอีกมากมาย

 

Mzoo Petmall มีบริการส่งถึงบ้านโดย Mzoo ด่วนในเขตพื้นที่การให้บริการของเรา หรือนอกจากนั้นเรายังสามารถส่งไปรษณีถึงบ้านได้หากบ้านของคุณเจ้าของไม่ได้อยู่ในพื้นที่บริการ ทุกๆการซื้อคุณเจ้าของจะได้รับแต้มสะสมหากเป็นสมาชิกกับ Mzoo Petmall 

เกี่ยวกับ Mzoo Groom

MZOO GROOM คืออบริการอาบน้ำตัดขนสำหรับสัตว์เลี้ยง ที่ดูแลความสะอาดและสุขภาพขนด้วยช่างผู้มากประสบการณ์ เพื่อสัตว์เลี้ยงแสนรักของคุณเจ้าของ พร้อมบริการที่ครบครันพร้อมกับการรับส่งสัตว์เลี้ยงถึงบ้าน ตามสโลแกนที่ว่า “Shine, Style and Smile for Every Pet”

MZOO GROOM ใกล้บ้าน

 

มี เราบริการรับส่งสัตว์เลี้ยงเพื่ออาบน้ำตัดขนในเขตพื้นที่ที่เราบริการ โดย Mzoo ด่วน

เกี่ยวกับ M Pet Hotel

 

M pet Hotel คือ โรงแรมสำหรับสัตว์เลี้ยง สะดวก สะอาด ปลอดภัย ดูแลสัตว์เลี้ยงเหมือนสมาชิกในครอบครัว มีพี่เลี้ยงคอยดูแลร่วมกับทีมสัตวแพทย์ ให้สัตว์เลี้ยงรู้สึกเหมือนได้อยู่บ้านหลังที่ 2
✅ ดูแลสัตว์เลี้ยงโดยทีมผู้ช่วยสัตวแพทย์และสัตวแพทย์
✅ เพิ่มช่วงเวลาผ่อนคลายสัตว์เลี้ยงโดยผู้ช่วยสัตวแพทย์
✅ ฆ่าเชื้อด้วยระบบเดีp;กับกับโรงพยาบาลสัตว์
✅ น้ำดื่มสัตว์เลี้ยงคุณภาพเดียวกับน้ำดื่มคน

“Comfort and Care for our Very Important Pet(VIP)”

เรามีบริการโรงแรมสำหรับสัตว์เอ็กโซติกที่สาขาโรงพยาบาลสัตว์แปลก ที่เราแบ่งแต่ละโซนเพื่อน้องๆสัตว์เอ็กโซติกแต่ละชนิดที่มีความต้องการที่แตกต่างกัน โดยที่นี้จะมีทีมสัตวแพทย์และผู้ช่วยสัตวแพทย์ค่อยดูแลตลอดระยะเวลาการฝากเลี้ยง

เรามีบริการโรงแรมสำหรับน้องแมวโดยเฉพาะที่สาขาโรงพยาบาลแมว ห้องพักมีความสะอาด สะดวก ปลอดภัย กว้างขวาง มีทีมสัตวแพทย์และผู้ช่วยสัตวแพทย์ค่อยดูแลตลอดระยะเวลาการฝากเลี้ยง