โบโลเวีย (Bolovia)

330.00฿

โบโลเวีย (Bolovia) คือ อาหารเสริมป้องกันและลดการจับตัวของก้อนขน

เป็น Anti Hairball ป้องกันและลดการจับตัวของก้อนขนในแมว มีโมเลกุลขนาดเล็กที่ช่วยจับก้อนขน และ กวาดออกจากทางเดินอาหารได้ง่าย และเป็นตัวหล่อลื่น ที่ดูดซึบได้น้อย ช่วยหล่อลื่นให้ก้อนขนขับออกมาง่าย